• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên tuyến rạch Dơi - sông Kinh địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 06/05/2021 Đã xem: 296
  • Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên tuyến rạch Dơi - sông Kinh trong thời gian chờ các cơ quan chức năng liên quan phối hợp tìm kiếm, thanh thải xong các container bị trôi hoặc chìm trên tuyến rạch Dơi - sông Kinh, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 4178/TB-SGTVT ngày 27/4/2021 về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên tuyến rạch Dơi - sông Kinh địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 4178/TB-SGTVT ngày 27/4/2021 của  Sở Giao thông vận tải)
Hình ảnh phao cấm luồng khu vực hạ lưu tuyến rạch Dơi – sông Kinh (sông Đồng Điền), tại Km 00+450

Hình ảnh phao cấm luồng khu vực thượng lưu tuyến rạch Dơi – sông Kinh (sông Đồng Điền), tại Km 05+000

https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/so-do-bo-tri-phao-cam-luong-tren-tuyen-rach-doi.pdf
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-4178-so-gtvt-han-che-luu-thong-tuyen-rach-doi---song-kinh.pdf

Tin cùng loại