• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Tẻ thuộc địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thông báo 00:00 - 16/05/2022 Đã xem: 268
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công các công trình: Sửa chữa kè Kênh Tẻ Km1+085 – Km1+145 và Km1+265 – Km1+300 (đoạn từ số nhà 273 đến số nhà 289 và đoạn từ số nhà 331 đến số nhà 337); Sửa chữa kè Kênh Tẻ Km1+640-Km1+680; Km1+706-Km1+823 và Km1+955 - Km1+985 (đoạn từ số nhà 371 đến số nhà 443; số nhà 453 đến số nhà 501 và từ số nhà 533 đến số nhà 549); Sửa chữa kè Kênh Tẻ Km2+125-Km2+225 (đoạn từ số nhà 593 đến số nhà 643), Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 4467/TB-SGTVT ngày 12/5/2022 và Thông báo 4468/TB-SGTVT ngày 12/5/2022 về việc hạn chế phương tiện thủy nội địa lưu thông trên kênh Tẻ thuộc địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
  • Thời gian dự kiến là: 120 ngày kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2022.
  • Phương án đảm bảo giao thông:
            a. Hạn chế phương tiện thủy nội địa lưu thông trên Kênh Tẻ, phía bờ trái từ Km 1+640 đến Km 2+225 khu vực thi công công trình sửa chữa kè trên Kênh Tẻ thuộc phường Tân Hưng, phường Tân Kiểng, Quận 7.
           - Bố trí 02 phao báo hiệu giới hạn vùng nước bên bờ trái của luồng tàu chạy của Kênh Tẻ ký hiệu (B4.2) dọc theo tuyến thi công công trình về phía thượng lưu và hạ lưu. Cụ thể:
           + Phía thượng lưu bố trí cách phạm vi khu vực thi công công trình khoảng 50m, cách mép bờ trở ra phía kênh khoảng 25m.
           + Phía hạ lưu bố trí cách phạm vi khu vực thi công công trình khoảng 50m, cách mép bờ trở ra phía kênh khoảng 25m.
            b. Hạn chế phương tiện thủy nội địa lưu thông trên kênh Tẻ, phía bờ trái từ Km 1+085 đến Km 1+300 khu vực thi công công trình sửa chữa kè trên Kênh Tẻ thuộc phường Tân Kiểng, Quận 7.
           - Bố trí 02 phao báo hiệu giới hạn vùng nước bên bờ trái của luồng tàu chạy của Kênh Tẻ ký hiệu (B4.2) dọc theo tuyến thi công công trình về phía thượng lưu và hạ lưu. Cụ thể:
           + Phía thượng lưu bố trí cách phạm vi khu vực thi công công trình khoảng 50m, cách mép bờ trở ra phía kênh khoảng 25m.
           + Phía hạ lưu bố trí cách phạm vi khu vực thi công công trình khoảng 50m, cách mép bờ trở ra phía kênh khoảng 25m.
 (Nội dung chi tiết xem Thông báo số 4467/TB-SGTVT ngày 12/5/2022 và Thông báo số 4468/TB-SGTVT ngày 12/5/2022 của  Sở Giao thông vận tải)
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-4467-tb-sgtvt.pdf

https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-4468-tb-sgtvt.pdf


 

Tin cùng loại