• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Bà Tổng và sông Tắc Ông Nghĩa

Danh mục: Thông báo 00:00 - 22/03/2022 Đã xem: 49
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên kênh Bà Tổng và sông Tắc Ông Nghĩa, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 2114/TB-SGTVT ngày 11/3/2022 về việc hạn chế phương tiện thủy nội địa lưu thông trên kênh Bà Tổng và sông Tắc Ông Nghĩa tại khu vực thi công Xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (khu vực ngã ba sông Rạch Lá từ nhà ông Nguyễn Văn Năm đến nhà ông Phạm Văn Dũng), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.
Thời gian dự kiến là: 10 tháng (kể từ ngày 14/3/2022)
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 2114/TB-SGTVT ngày 11/3/2022 của  Sở Giao thông vận tải).
https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/thong-bao-2114-so-gtvt.pdf

 
Hình ảnh phao giới hạn vùng nước ký hiệu B4.2 trên kênh Bà Tổng


 
Hình ảnh 02 phao giới hạn vùng nước ký hiệu B4.2 trên sông Tắc Ông Nghĩa
 

 

Tin cùng loại