• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Lắp đặt bảng tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường, công trình công cộng và phòng chống đuối nước trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 29/10/2023 Đã xem: 37
Hưởng ứng Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” . Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường, công trình công cộng và phòng chống đuối nước (đặc biệt là trẻ em) trên địa bàn xã Phú Xuân - huyện Nhà Bè.
Ngày 28 tháng 10 năm 2023, Chi đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý Đường thuỷ phối hợp Đoàn xã Phú Xuân, Chi đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thuỷ nội địa tổ chức “Lắp đặt bảng tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường, công trình công cộng và phòng chống đuối nước trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH