• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

​Giám đốc Sở GTVT ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh mục: Đoàn thanh niên 00:00 - 18/05/2021 Đã xem: 794
 Đồng chí Trần Quang Lâm, Bí thư, Giám đốc Sở GTVT được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 02, thành phố Thủ Đức.